Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is al voor een paar euro per maand af te sluiten. Mocht je schade aan (een eigendom van) een ander veroorzaken dan dekt een aansprakelijkheidsverzekering de kosten die hierdoor veroorzaakt worden.

Welke factoren bepalen de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering?

De hoogte van de premie voor een WA-verzekering is van een aantal factoren afhankelijk. Hieronder worden drie belangrijke factoren die van invloed zijn op de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering toegelicht.

Gezinssituatie

Het is mogelijk de WA-verzekering voor het hele gezin af te sluiten. De gezinssituatie is de meest bepalende factor voor de kosten van de WA-verzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering kost meer, naarmate er meer gezinsleden meeverzekerd worden. Een alleenstaande betaalt logischerwijs minder premie dan een gezin met kinderen. Een gezin met kinderen loopt namelijk meer risico op schade. Een aansprakelijkheidsverzekering is relatief gezien een goedkope verzekering. De kosten van de premie voor een alleenstaande bedragen gemiddeld € 3,40 per maand.

Verzekeringsmaatschappijen onderscheiden de volgende vier categorieën gezinssituaties:

  • Alleenstaande zonder kinderen
  • Alleenstaande met kinderen
  • Gezin zonder kinderen
  • Gezin met kinderen

In verhouding zijn er minder kosten verbonden aan het afsluiten van een gezinspolis dan het afsluiten van losse aansprakelijkheidsverzekeringen per persoon.

Selecteer boven de vergelijkingstabel de gezinssituatie die op jou van toepassing is om de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering te zien. Na het selecteren van jouw gezinssituatie kun je de WA verzekering vergelijken van verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Maximaal verzekerd bedrag

Verzekeringsmaatschappijen hanteren verschillende voorwaarden voor de aansprakelijkheidsverzekering. Een van de voorwaarden is het maximaal verzekerd bedrag. Dit is het bedrag dat door de WA-verzekering maximaal uitgekeerd wordt per schadegeval. In de vergelijkingstabel staan de verschillen tussen de verzekeraars overzichtelijk weergegeven.

Kosten eigen risico

Een andere factor die bepalend is voor de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering is het eigen risico. Over het algemeen geldt dat een WA-verzekering minder kost bij een hoger eigen risico. Aanbieders van WA-verzekeringen maken een onderscheid in een eigen risico van € 0,- of € 100,-.

Bekijk de voorwaarden en kosten per verzekeringsmaatschappij in de vergelijkingstabel. Met behulp van de tabel kun je simpel en snel een WA verzekering vergelijken.

4.1/5 - (12 stemmen)